Ażeby ciało powróciło w słowo

Ażeby ciało powróciło w słowo

15.00 zł

Wróć do zakupów Do koszyka

Ażeby ciało powróciło w słowo

"Ażeby ciało powróciło w słowo". Próba kerygmatycznej interpretacji literatury


Marian Maciejewski (1937-2013), profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, historyk literatury, uczeń Profesora Czesława Zgorzelskiego, po którym przejął kierownictwo nad Katedrą Literatury Oświecenia i Romantyzmu (1978-1998).


Badacz twórczości wielkich romantyków polskich (A. Mickiewicz, A. Malczewski, J. Słowacki, H. Rzewuski, I. Chodźko). Zaproponował nową interpretację tzw. literatury religijnej, określając ją jako interpretację kerygmatyczną, którą sprawdził w dydaktyce uniwersyteckiej i w licznych seminariach duchownych (Lublin, Kraków, Włocławek, Kazimierz Biskupi).


Katechista wędrowny Wspólnot Neokatechumenalnych. Głosił katechezy w Polsce, Gruzji, na Słowacji, Litwie i Białorusi. Do ostatnich dni odpowiedzialny za ewangelizację w ramach Drogi Neokatechumenalnej na Ukrainie.


Zachecamy do obejrzenia filmu o śp. prof. Marianie Maciejewskim zrealizowanym przez Akademicką Kronikę Filmową KUL.