Katechezy Chrzcielne 1

Katechezy Chrzcielne 1

15.00 zł

Wróć do zakupów Do koszyka

Katechezy Chrzcielne 1

Pełny tytuł: Katechezy chrzcielne (homile katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów)


Edycja Katechez chrzcielnych św. Jana Chryzostoma (III/ IV w.) inicjuje nową serię edytorska zatytułowana „U źródeł katechumenatu”. Seria ta ma – w intencji wydawcy – przypomnieć, przywołać, raz jeszcze uczynić aktualnymi, teksty i inne przekazy, które współtworzyły wyjątkowa instytucję i tradycję Kościoła pierwotnego, zwane katechumenatem. W Kościele pierwotnym chrzest nie był jakaś rzeczą magiczna, ani tym bardziej natychmiastowe, szczególnie gdy chodziło o pogan. Oznaczał on wejście na drogę wtajemniczenia w wiarę, drogę zwane później katechumenatem. Na tej drodze poprzez katechezy, ryty, skrutynia, egzorcyzmy, znaki (np. sól, biała szata) itp. katechumeni – jak dziecko w łonie matki – byli kształtowani do tego, by stać się nowym stworzeniem, co dokonywało się za sprawa Ducha Świętego w czasie chrztu.


Dziś katechumenat – dla ludzi spoza Kościoła i zarazem katechumenat pochrzciełny (np. neokatechumenat) – dla wielu będących w Kościele tylko formalnie, stają się ważnym instrumentem w dziele „nowej ewangelizacji”.


Wiele razy mówił o tym Jan Paweł II: „Żyjemy w okresie dechrystianizacji; wydaje się, że niegdyś ochrzczeni wierzący nie są w stanie przeciwstawić się sekularyzacji, ideologiom, które sprzeciwiają się nie tylko Kościołowi, religii katolickiej, lecz które są przeciw religii w ogóle, są ateistyczne…” (w par. św. M. Goretti, Rzym 31.01.1988). „… nam wszystkim brakowało i nadal brakuje prawdziwego katechumenatu, takiego prawdziwego katechumenatu, jaki mieli chrześcijanie pierwszych pokoleń…” (w par. św. Łucji, Rzym 18.01.1987). „Ale jednocześnie widać, jak bez uprzedniego katechumenatu sama praktyka (chrztu] staje się niewystarczająca, nieadekwatna do tej wielkiej tajemnicy wiary i miłości Boga, która jest sakrament chrztu: owo zanurzenie w śmierci Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu, które jest zanurzeniem w samym życiu Boga, zanurzeniem w Trójcy Najświętszej” (w par. św. M. Goretti, j.w.)


Przekład: ks. Wojciech Kania, Opracowanie: ks. Marek Starowieyski


Wydawnictwo: Kerygma, Seria: U źródeł katechumenatu (1)