Modlitwa serca

Modlitwa serca

15.00 zł

Wróć do zakupów Do koszyka

Modlitwa serca

Jacques Serr, po powrocie z podróży do Rosji, wygłosił rekolekcje, przedstawiając w sposób prosty i jasny "Modlitwę Jezusową", czyli "Modlitwę serca", osobom świeckim, pochłoniętym licznymi obowiązkami życia rodzinnego i zawodowego. Pokorne, codzienne praktykowanie tej modlitwy, w połączniu z życiem liturgicznym i sakramentalnym, może prowadzić wierzącego, poprzez stopniowe przemienie jego serca i jego ciała, istot żyjących i rzeczy, aż do antycypowania "przyszłego świata".


Wykład Olviera Clementa - przeznaczony dla mnichów, bardziej pogłębiony, będący owocem długiej zażyłości z duchowym światem prawosławnego Wschodu - umieszcza "Modlitwę Jezusową" w jej kontekście historycznym i teologicznym, eklezjalnym i sakramentalnym, pokutnym i ascetycznym. W rezultacie "czynność modlitwy" przekształca się w "stan modlitwy", w bezgraniczną miłość: prawdziwą miłość Boga i - w tej miłości Boga - prawdziwą miłość bliźniego.


Więcej o modlitwie serca można przeczytać w Filokalii, a także Opowieściach pielgrzyma i Zapiskach Sylwana z Góry Atos.