Warto żyć we wspólnocie

Warto żyć we wspólnocie

28.00 zł

Wróć do zakupów Do koszyka

Warto żyć we wspólnocie

Kardynał Angelo Scola, arcybiskup Mediolanu, a wcześniej Patriarcha Wenecji, w publikacji WARTO ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE rozwija hermeneutykę soborowej Konstytucji "Gaudium et spes", uwzględniając przemiany kulturowe nieznane jeszcze w epoce soboru. W horyzoncie jego rozważań jawi się ideowy pejzaż współczesnej Europy, w którym obecność chrześcijan, muzułmanów i ludzi niewierzących sąsiaduje, ale także prowadzi nierzadko do napięć i konfliktów. Autor unika polemik i intelektualnej konfrontacjiz postmodernizmem i sekularyzmem, skupia się natomiast na poszukiwaniu nowych perspektyw kultury chrześcijańskiej w epoce postmodernistycznej.


W procesach ocierania się o siebie, a także zderzania, różnorodnych światopoglądów i religii, ukazuje perspektywę odkrywania przez nie swych najbardziej pierwotnych  i czystych ziaren. Odsłania świat uniwersalnych wartości obecnych w odmiennych tradycjach religijnych i ideowych oraz zarysowuje wizję świata, w którym nie jesteśmy skazani ani na fundamentalizm, ani na indyferentyzm.