Wiara i Mysterium. Prymat Bożego daru w teologii Benedykta XVI

Wiara i Mysterium. Prymat Bożego daru w teologii Benedykta XVI / niedostępny

45.00 zł

Wróć do zakupów

Wiara i Mysterium. Prymat Bożego daru w teologii Benedykta XVI / niedostępny

W pracy tej Autor podjął się trudnego, ale zarazem bardzo ważnego zadania opracowania teologii Mysterium fidei w oparciu
o wybrane publikacje Papieża Benedykta XVI, próbując jednocześnie dostrzec jej oddziaływanie na rozwój posoborowego nauczania. [...]


Obszerny dorobek naukowy Benedykta XVI Autor poddał naukowej analizie w perspektywie Mysterium fidei, czego owocem jestwielostronnicowa książka. Trzeba więc odnieść się ze szczerym podziwem zarówno do wybranego tematu jak również do skrupulatnej lektury wybranych dzieł Ratzingera - Benedykta XVI. Docenić również należy zmysł syntezy, który nie spłyca w niczym głębi i oryginalności przemyśleń niemieckiego teologa, a jednocześnie czyni je bardziej jeszcze przystępnymi.


 


(z recenzji prof. dr hab. Zdzisława J. Kijasa OFMConv