Żyć wiarą dzisiaj

Żyć wiarą dzisiaj

8.00 zł

Wróć do zakupów Do koszyka

Żyć wiarą dzisiaj

Prezentowana książka jest ukazaniem istoty chrześcijańskiej wiary w nowy sposób, dostosowany do świata dzisiejszego i jutrzejszego. Wiedeński kardynał Franciszek König i światowej sławy teolog, profesor Uniwesytetu Wiedeńskiego Jakub Kremer oferują współczesnemu człowiekowi nowoczesne wprowadzenie do wiary chrześcijańskiej. Nieskomplikowany, skoncentrowany na istotnych treściach wykład ukazuje Credo chrześcijańskie i jednocześnie naświetla najważniejsze postanowienia Soboru Watykańskiego II wobec potrzeb teraźniejszości i przyszłości.


Kardynał Franciszek König urodził się w 1905 r. W 1956 r. został arcybiskupem Wiednia,  a w 1958 kardynałem.  W 1985 przeszedł jako arcybiskup Wiednia na emeryturę.


Jakub Kremer urodził się w 1924 r. Od 1972 r. jest profesorem zwyczajnym egzegezy Nowego Testamentu w Wiedniu.